Evangelistarivm Strahoviense

logo
Pozice 1618
Článek 1269

Evangeliarium Strahoviense – strahovský evangeliář

Vzácný rukopis z raného středověku. Datuje se kolem roku 860 v Tours (Francie). Obsahuje 4 zlacené figurální iluminace evangelistů.

Vzácný rukopis z raného středověku. Datuje se kolem roku 860 v Tours (Francie). Je psán latinsky. Obsahuje 222 folií (444 stran) o rozměrech 270 x 168 mm. Písmo textu evangeliáře je unciální (latinská abeceda velkých písmen), nadpisy jsou psány kapitálou. V rukopisu je užita rubrikace a obsahuje postranní marginálie. Část textu, některé nadpisy a iluminace jsou zdobeny zlatem.

Obsahuje čtyři figurální iluminace evangelistů sv. Matouše (s atributem anděla), sv. Marka (s atributem lva), sv. Lukáše (s atributem býka) a sv. Jana Evangelisty (s atributem orla). Po stránce slohové jde o čistý příklad otonského slohu, obrazy evangelistů jsou raným dílem nejslavnějšího otonského malíře, Mistra Registru Řehořova. Šlo původně patrně o samostatné listy druhotně vevázané do staršího kodexu. Kvalita malby je mimořádně vysoká, provedení je velmi kultivované. V textu je často použit purpurový podklad přetřený rumělkovou barvou. Do takového pozadí jsou zlatem vyvedeny nápisy. Mimo purpurového podkladu je místy použitý také zelený.

Desky a vazba rukopisu je z pozdější doby, předpokládá se český původ okolo r. 1500. Přední deska je potažena rudým sametem a je bohatě zdobena. Dominují čtyři pozlacené sošky ve vysokém reliéfu. Uprostřed stříbrná soška Ukřižování s Pannou Marií a Sv. Janem Evangelistou; po stranách dva svatí biskupové. Dále čtyři stříbrné medailony evangelistů. Hlava a pata desek je zdobena románskými emailovými terči, mezi nimiž je nahoře soška Krista trůnícího a žehnajícího, dole pak Madona s Ježíškem. Celou kompozici pak doplňují broušené křišťály a polodrahokamy. Vazba je chráněna zdobenými stříbrnými nárožnicemi (i na zadní desce), knižní blok se zlacenou cizelovanou ořízkou je sepnut dvěma zdobenými sponami.

Rukopis vznikl kolem roku 860 ve skriptoriu v Tours. Později se dostal do majetku kostela Sv. Martina v Trevíru, kde byla doplněna malířská výzdoba. O tom, že byl rukopis v Trevíru, svědčí např. zápisy z roku 1097 o svěcení oltářů v trevírském kostele Sv. Martina se jmény trevírských biskupů.

Originál rukopisu je uložen v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze pod signaturou DF III 3. Výhradní reprodukční práva na faksimilaci rukopisu získala společnost Tempus Libri. Faksimile Strahovského evangeliáře vyjde v limitovaném nákladu 199 kusů.

Prodejní cena faksimile je 350 000,-Kč (vč. snížené sazby DPH).

KNIHA
V PRODEJI